Historie SV Putten

In 1979 ontstond bij enkele enthousiaste voetballers uit Putten het idee om een nieuwe voetbalvereniging op te richten. Dit bleek niet eenvoudig, omdat er al twee verenigingen waren en er geen ruimte was voor een derde. Al snel ontstond het idee om een zaalvoetbalvereniging op te richten. 

En zo werd op 1 juni 1979 de "Sportvereniging Putten", kortweg SV Putten, geboren met een afdeling Zaalvoetbal en een afdeling Volleybal.

De eerste voorzitter van de afdeling Zaalvoetbal was Toon Evers en de eerste trainer was Jan Maas, beide oprichter van de vereniging. De afdeling Zaalvoetbal meldde zich aan als lid van de KNVB en deed in het seizoen 1979/1980 met 3 teams mee in de Zaalvoetbalcompetitie van de KNVB, district Midden, rayon de Veluwe. De sporthal "Putter Eng" werd de thuisbasis voor de thuiswedstrijden en hier vonden ook de trainingen plaats.

In het begin van de jaren 80 groeide de afdeling gestaag. Behalve herenseniorenteams werden later ook jeugd- en damesteams toegevoegd. Het ledental steeg in de jaren 80 tot bijna 100. Daarna verminderde dit weer door o.a. een gebrek aan ruimte. Na het realiseren van een tweede sporthal bij korfbalvereniging "De Meeuwen" ontstond er weer meer ruimte voor training en competitie en begon het ledenaantal weer te groeien en is inmiddels opgelopen tot ruim 160.

Zaalvoetbal is een sport waarbij de technische en tactische kwaliteiten van de spelers en speelsters volledig tot hun recht komen. Er komen veel kansen op doelpunten voor, waardoor aanvallen, omschakelen en verdedigen ontzettend belangrijk zijn. Hierdoor is zaalvoetbal ook een dynamische sport waarbij veel van de spelers en speelsters wordt gevraagd. Het is goed voor hun ontwikkeling als voetballer, zowel voor de zaal als voor het veld.

Ook op het financiële vlak gaat het uitstekend. Het aantal sponsoren is in de loop van de tijd gestegen van 1 naar bijna 20 en ook daar zit nog rek in. Nu de basis is gelegd ligt de volgende stap voor de hand. Het aantrekken en opleiden van talentvolle spelers, waardoor niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van het futsal in Putten verbetert. Gebleken is dat het leveren van prestaties de beste manier is om talentvolle spelers aan te trekken. Maar om prestaties te leveren moet je al talentvolle spelers hebben. Dus moeten er ook andere manieren zijn om talent binnen te halen. De afdeling futsal probeert dat te bereiken door:

  • een goede jeugdopleiding
  • een professionele begeleiding (technische staf)
  • een positieve uitstraling (PR)
  • de contributie zo laag mogelijk te houden (veel aandacht voor sponsoring)
  • een goede onkostenregeling
  • goede trainingsmogelijkheden.

Omdat het aantrekken en behouden van sponsoren veel tijd en aandacht vraagt, is in 2001 de Stichting Zaalvoetbal Putten opgericht. Behalve het werven van sponsoren, is de Stichting ook belast met het inkopen van reclamemateriaal voor de sponsoren en het beheer van de sponsorgelden. De sponsorgelden die overblijven, worden ter beschikking gesteld aan de vereniging, die daarmee de contributie op peil houdt.

De afdeling Futsal heeft in al die jaren een aantal voorzitters gehad. De eerste voorzitter was Toon Evers, die pas na 15 jaar werd opgevolgd door Gert Blom. Hij werd na 4 jaar opgevold door Aart van Dronkelaar. Hierna nam Piet de Zwarte het roer over. Van 2006-2008 was Gert Blom opnieuw de voorzitter. Sinds 2009 is Gerard Knoppert de voorzitter.

In 1979 werd begonnen met 3 teams, waarna het aantal in enkele jaren gestaag opliep naar 6. Daarna heeft het aantal teams jarenlang (tussen 1985 en 2000) geschommeld tussen de 6 en de 9, maar inmiddels is het aantal opgelopen tot het huidige aantal van 17 teams.

Het 1e team van de afdeling zaalvoetbal van SV Putten is in al die jaren 3 keer kampioen geworden en 2 keer gedegradeerd. In het seizoen 2004/2005 werd promotie afgedwongen naar de 1e klasse. In het seizoen 2007/2008 volgde promotie naar de hoofdklasse. 

In 2016 is het toenmalige eerste van SV Putten gelukt om de KNVB Beker te winnen. Per 2017 is de vereniging gegroeid naar 20 teams, waaronder een damesteam. De eerste drie teams strijden in de eerste klasse om een promotie naar de hoofdklasse.